top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 99 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


feed-image Feed Entries
Home The News

The News
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ НА 14.03.2017Г. PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Thursday, 16 March 2017 13:27
There are no translations available.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 

На 14 март (вторник) 2017 година от 10.00 часа в зала „Райчо Димитров“ се проведе Общо събрание на факултета. На събранието присъстваха преподаватели, представители на студентиската общност и представители на служителите.

Събранието се ръководи от Председателя – доц. д-р Нели Георгиева, която обяви дневния ред, комисите и подчерта, че лично Ректорът на ТрУ – проф. двмн Иван Въшин ще вземе участие в заседанието.

Проф. д-р Красимира Георгиева презентира Отчета на дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2016 - 15.12.2016г. Подчертано бе, че  Отчетът е разработен от собствени данни и информация, предоставена от ръководителите на катедри и звена на ФТТ.

Проф. Георгиева посочи, че в отчетния период основните усилия за изпълнение на задачите от мандатната програма бяха насочени към: повишаване качеството на образование и обучение; стимулиране на международната и научната дейност; подпомагане научното развитие на кадрите; усъвършенстване на информационната система и рекламна дейност на ФТТ; подобряване на финансовият мениджмънт на бюджета на ФТТ; открито и прозрачно управление, академичност и толерантност във взаимоотношенията; подобряване условията на труд и поддържане на добро ниво инфраструктурата на ФТТ.

Планираните за периода задачи и дейности са изпълнени, като по дългосрочните продължаваме да работим за изпълнението им. Конкретните данни за изпълнение на основните дейности се съдържат в следващите раздели на отчета.

Проф. двмн Иван Въшин подчерта, че Ръководството на Тракийски университет дава положителна оценка за работата на Ръководството на факултета, на Декана и всички преподаватели и служители. Подчерта, че има още много неща, които трябва да се направят, но като цяло Университетъти Факултетът се развиват и движат с бързи крачки, независимо от сложните икономически условия.

Ректорът подчерта, че всичко зависи от усилията на всички, които работят във Факултета. Пожела здраве, успехи и идването на работа във Факултета да предизвиква радост. 

 

img 3351.1jpg img 3380.1 jpg img 3360.1jpg

img 3355.1jpg img 3362.1jpg

 

Last Updated on Thursday, 16 March 2017 14:25
 
Мобилности по програма "Еразъм +" за зимен семестър на учебната 2016/2017г. PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Wednesday, 01 February 2017 15:10
There are no translations available.

 

На 25.01.2017г. беше направено представяне на проведените мобилностите по програма „Еразъм+“ във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол през зимен семестър на учебната 2016/2017г.

Доц. Д-р Емилия Димова представи визитата си в полския университет BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Доц.д-р Веселина Недева представи посещението на група преподаватели в португалския университет INSTITUTO POLITÉCNICO – Portalegre.

През академичния състав на факултета бяха представени презентации с кратка информация за организацията на учебната дейност, насоки на научните изследвания и възможностите за създаване на по-задълбочени връзки за съвместна дейност.

 

Мобилност по програма "Еразъм" в Политехнически университет Порталегре

 

    Мобилност по програма "Еразъм" в Белостоцки технически университе

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 February 2017 15:17
 
Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Friday, 18 November 2016 14:57
There are no translations available.

Факултет „Техника и технологии“  при Тракийски университет – Стара Загора

тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

 

 На 17 ноември – Международният ден на студента  в Голямата зала на община Ямбол от 9.00 часа се проведе тържествената церемония по връчване дипломите на абсолвентите от Факултета, випуск 2016 година. Тази година завършиха висшето си образование 164 абсолвенти с ОКС „бакалавър“ (редовно и задочно обучение) и 65 абсолвенти с ОКС „магистър“ от програмно акредитираните професионални направления: Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика и Хранителни технологии.

Гости на тържеството бяха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Диана Динкова – Зам.- областен управител – Областна администрация - Ямбол
 • Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол
 • проф. д-р Петър Петров, дн – Декан на Педагогически факултет
 • проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм – Декан на Медицински Факултет
 • доц. д-р Нели Грозева - Зам.- декан Учебна дейност на Аграрен факултет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол
 • Представители на фирми партньори

Тържествената церемония беше открита от доц. Т. Пехливанова, ВРИД  Зам. – декан по Учебната дейност.

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета произнесе тържествено слово.

Приветствие от името на Ректорското ръководство и лично от името на проф. двмн Иван Въшин – Ректор на ТрУ поднесе проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет.

Възпитаниците на Факултета от випуск 2016 бяха поздравени от Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол

Приветствие от името на кмета на Ямбол поднесе Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол.

Послание от името на абсолвентите випуск 2016 поднесе Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“, ОКС „магистър“ с общ успех от следването 5,98.

Проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет връчи дипломите и подаръци на отличниците, завършили с най-висок успех от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Отличник на Четвъртия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „бакалавър“ е Боян Костадинов Куванджиев от специалност „Автомотика, информационна и управляваща техника“.

Отличник на Третия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „магистър“ е Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“.

Деканът на Факултета връчи дипломите на отличниците по професионални направления.

С най-висок успех от ОКС „бакалавър“ по направления са абсолвентите:

ОКС „бакалавър“

 • Александър Тодоров Боянов, специалност „Електротехника“
 • Юлиян Стефанов Вълчев, специалност „Топло- и газоснабдяване“
 • Теодора Наскова Стойкова,  специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Галина Тенева Тодорова, специалност „Технология на храните“
 • Ивайло Димитров Георгиев, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“

ОКС „магистър“

 • Пламена Тодорова Стоянова, „Автотранспортна и земеделска техника“
 • Живка Колева Георгиева, „Автоматика и компютърни системи“
 • Галина Колева Янкова, „Топло- и газоснабдяване“
 • Таня Василева Саракостова, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Виолета Видева Симеонова – „Безопасност и качество на храните“

Награди на абсолвенти бяха връчени от Декана на Медицински Факултет, Декана на Педагогически факултет и Зам. – декана на Аграрен факултет.

Абсолвентът Боян Куванджиев прочете Студентската клетва, с която възпитаниците изразиха готовността си да защитават името на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да прилага знанията за благото на Република България.

Тържеството приключи с обща снимка на випуск 2016.

    От 14.30 часа в модерния културно-информационен център „Безистена“ беше открита Международната научна сесия „Техника, технологии, образование“ 2016, посветена на петата годишнина от преобразуването на Факултета.

На откриването присъстваха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол

Поздрав към гостите и участниците в конференцията поднесе талантливата ямболска цигуларка Красимира Султанова.

Приветствено слово  поднесе проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ, която откри Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ 2016.

Доц. д-р Нели Георгиева обяви получените поздравителни адреси.

Участниците и гостите разгледаха експозицията в Културно-информационния център „Безистена“.

Конференцията продължи със заседания по секции в сградата на Факултета.

Бяха отличени научни доклади в три категории:

1. Докторанти:  Михаил Кожухаров и Гергана Тодорова от Стопански факултет, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: IMPORTANCE OF BRANDING IN CLUSTERS (ЗНАЧИМОСТ НА БРАНДИНГА ЗА КЛЪСТЕРИТЕ);

2. Млади учени:  Красимир Иванов от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема:АНАЛИЗ НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

3. Студенти: Живка Георгиева от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора, І курс, ОКС "магистър", специалност: АКС с доклад на тема:АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ГАЗОВИ СЕНЗОРИimg 3064
img 3067
img 3038
img 3042 img 3046

 

 Снимки от Промоцията на Випуск 2016г.

Last Updated on Monday, 12 December 2016 16:14
 
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Tuesday, 13 September 2016 14:58
There are no translations available.

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ - ЯМБОЛ

С тържествена церемония днес бе открита новата академична учебна 2016/2017 година във Факултет „Техника и технологии“. Церемонията се проведе в зала „Райчо Димитров“. Залата бе изпълнената с усмихнати лица на млади хора, гости, родители, преподаватели,  и служители.

Доц. Красимира Добрева – Зам. декан по Учебната дейност откри тържеството, като подчерта, че през тази година ще отпразнуваме петата година от преобразуването на Факултета и представи пред присъстващите ръководство.

Деканът на Факултета – проф. Красимира Георгиева прочете приветсвено слово от името на Ректора на Тракийски университет – проф. Иван Въшин и от академичното ръководство на Факултета. В словото е подчертано, че  Университетът е 5-ти по рейтинг сред българските университети, с много висока оценка от акредитацията, Член на Европейската и на Международната асоциация на университетите. Посочено е, че в Университета се подготвят специалисти във всички основни области на образованието, науката,  и обществената практика – природни, технически, хуманитерни и социални науки. Тракийският университет е един от най-големите университети в България по материално-техническа база – 20 учебни корпуса с над 100000 кв. м. площ, която продължава да се разширява и модернизира.

Създадени са възможности за получаване на богата информация, достъп до международни база  данни, внедрена е модерна информационна система.

Потребностите  на студентите от общежития са задоволени на 100% .

По програма Еразъм + студентите могат да провеждат стаж и обучение в 70 университета от Европа и света.

Създадени са условия за развитие на разностранните интереси и таланти на студентите.

Студентските съвети ще оказват помощ  и подкрепа на първокурсниците.

От името на Ректора и академичното ръководство на Факултета, проф. Красимира Георгиева пожела на първокурсниците, студентите, преподавателите и служители успешна, спорна и спокойна академична година.

От името на студентите – първокурсници с емоционално слово отговори –  студентка от първи курс „Автоматика и компютърни системи“.

Церемонията приключи под звуците на Студентския химн.

На добър час!

 

 
ХХV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“- ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“-ЯМБОЛ 2016 PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Tuesday, 05 July 2016 09:59
There are no translations available.

ХХV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

„МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“- ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“-ЯМБОЛ 2016

 

                На 11 и 12 май 2016 г. в зала 225 на Факултета се проведе ХХІV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО“ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ,организирана от Съюза на специалистите по качество в България, Лесотехнически университет – София, Федерация на научно-техническите съюзи и Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

                В конференцията участваха 10 студенти, 7 магистри, 7 докторанти, 3-ма пост докторанти.

                Водещ на пленарното заседание беше заместник декана по научната и международна дейност на Факултет "Техника и технологии" доц. Нели Георгиева. С приветствие към участниците и гостите доц. Красимира Георгиева – Декан на Факултет "Техника и технологии" откри конференцията.

Работата на конференцията започна с пленарен доклад на тема “ Етапи на разработване на докторска дисертация“, представен от проф. д.т.н. Георги Тасев, Доктор хонорис кауза на Тракийския университет.

На заседанията на 11 и 12 май бяха презентирани доклади в областта на машинното инженерство, транспорта, земеделието, модния дизайн, електротехниката, електрониката и автоматиката и енергетиката, хранителните технологии и ученето през целия живот.

                По време на заседанията се проведоха разговори и дискусии по представените изследвания.

                Проф. д.т.н. Георги Тасев, Доктор хонорис кауза на Тракийския университет даде ценнни съвети и препоръки за бъдещата научноизследователска дейност.

                Конференцията закри доц. Красимира Георгиева, която изказа благодарност на проф. д.т.н. Г. Тасев, на всички участници и изрази увереност, че организиране на подобни мероприятия ще стане традиция.

 

Покана за конференцията

Програма за конференцията


Last Updated on Tuesday, 05 July 2016 14:43
 
« StartPrev12345NextEnd »

Page 2 of 5


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014