top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 77 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Администрация

Администрация

Във Факултет "Техника и технологии"

работят следните административни и обслужващи звена:
 

1. Учебен отдел 

инж. Стойка Георгиева Милушева 

стая 231, тел.046/ 66 91 82

Длъжност: Ръководител на учебна дейност и инспектор учебна  дейност за ОКС "Магистър" редовно и задочно обучение.

 

Валентина Атанасова Вангелова

стая 232, тел.046/ 66 91 49

Длъжности: Инспектор учебна дейност «Редовно обучение»

 

Еленка Вълчева Стоянова

Стая 233, тел.046/ 66 91 49 

Длъжности: Инспектор учебна дейност «Задочно обучение»; Технически секретар  ЦПО и СДК

 

 

2. Финансово-счетоводен и административен отдел

Мария Петрова Николова

стая 235, тел.046/ 66 91 81

Длъжности: Главен счетоводител

 

Петя Добринова Атанасова

стая 234

Длъжнасти: счетоводител

 

Минка Тодорова Пейчева

стая 223, тел.046/ 66 91 81 факс 046/66 91 83

Длъжности: Служител «Човешки ресурси» и технически секретар.

 

Ирина Дойчева Георгиева 

стая 233, тел.046/ 66 91 81

Длъжност: технически секретар на катедри "Електротехника, електроника и автоматика" ,"Машинно инженерство","Хранителни технологии" и "Енергетика"; куриер.

                                                                               

Жечка Стайкова Йорданова

стая 236, тел.046/ 66 91 87

Длъжност: касиер и счетоводител.

 

инж. Миглена Андонова Казакова

стая 117

Длъжност: домакин

3. Библиотека

инж.Миглена Андонова Казакова

Стая 230, «Библиотека»                   

 тел. 046/ 66 91 81

4. Учебно-практически комплекс

инж. Георги Илиев Ников

Длъжности: Завеждащ «Учебни работилници» и шьофьор.

5. Център за професионално обучение и квалификационна дейност


Еленка Вълчева Стоянова

Стая 233, тел. 046/ 66-91-49

Длъжности: Технически секретар  ЦПО и СДК

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014