top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 90 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home The News ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ НА 14.03.2017Г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ НА 14.03.2017Г. PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Thursday, 16 March 2017 13:27
There are no translations available.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 

На 14 март (вторник) 2017 година от 10.00 часа в зала „Райчо Димитров“ се проведе Общо събрание на факултета. На събранието присъстваха преподаватели, представители на студентиската общност и представители на служителите.

Събранието се ръководи от Председателя – доц. д-р Нели Георгиева, която обяви дневния ред, комисите и подчерта, че лично Ректорът на ТрУ – проф. двмн Иван Въшин ще вземе участие в заседанието.

Проф. д-р Красимира Георгиева презентира Отчета на дейността на ръководството на Факултет „Техника и технологии“ за периода 01.2016 - 15.12.2016г. Подчертано бе, че  Отчетът е разработен от собствени данни и информация, предоставена от ръководителите на катедри и звена на ФТТ.

Проф. Георгиева посочи, че в отчетния период основните усилия за изпълнение на задачите от мандатната програма бяха насочени към: повишаване качеството на образование и обучение; стимулиране на международната и научната дейност; подпомагане научното развитие на кадрите; усъвършенстване на информационната система и рекламна дейност на ФТТ; подобряване на финансовият мениджмънт на бюджета на ФТТ; открито и прозрачно управление, академичност и толерантност във взаимоотношенията; подобряване условията на труд и поддържане на добро ниво инфраструктурата на ФТТ.

Планираните за периода задачи и дейности са изпълнени, като по дългосрочните продължаваме да работим за изпълнението им. Конкретните данни за изпълнение на основните дейности се съдържат в следващите раздели на отчета.

Проф. двмн Иван Въшин подчерта, че Ръководството на Тракийски университет дава положителна оценка за работата на Ръководството на факултета, на Декана и всички преподаватели и служители. Подчерта, че има още много неща, които трябва да се направят, но като цяло Университетъти Факултетът се развиват и движат с бързи крачки, независимо от сложните икономически условия.

Ректорът подчерта, че всичко зависи от усилията на всички, които работят във Факултета. Пожела здраве, успехи и идването на работа във Факултета да предизвиква радост. 

 

img 3351.1jpg img 3380.1 jpg img 3360.1jpg

img 3355.1jpg img 3362.1jpg

 

Last Updated on Thursday, 16 March 2017 14:25
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014