top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 87 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти

Библиотека

Библиотека на Факултет Техника и технологии

Адрес: гр.Ямбол

ул. ''Граф Игнатиев''  38

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Работно време: от понеделник до петък от 8.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа

тел: 046 64 01 23

   Библиотеката при Факултет Техника и технологии– Ямбол е създадена през 1967 година. Тя е звено в университетската структура с учебни, научни, информационни и културно-просветни функции и осигурява библиотечно-информационното обслужване на учебния процес, научните изследвания и културната дейност във Факултета.

   Структурата на библиотечния фонд е изцяло съобразена с конкретните научни дисциплини, включени в учебните планове на изучаваните във Факултет Техника и технологии дисциплини.

    Библиотеката разполага със:

 • Заемна
 • Зала за свободен достъп
 • Обособена е читалня, в която на свободен достъп се предоставят справочни и учебни издания – речници, наръчници, справочници и енциклопедии.
 • 26 читателски места – 2 автоматизирани читателски места с достъп до Електронния каталог на библиотеката и Internet.
 • Каталози: Електронен каталог, Азбучен каталог
 • Картотеки: Картотека на периодичните издания
 • Фонд: 33879 тома-научна и художествена литература, учебници и учебни помагала, аудиовизуални материали, периодични издания, защитени дипломни работи на студенти, обучавани в бакалавърски и магистърски програми на ФТТ, автореферати на преподаватели от Факултета, защитили научни степени. Фондът на библиотеката се обновява и обогатява непрекъснато.

   Приоритетни области на комплектуване: текстил и облекло, автотранспортна и земеделска техника, електротехника, електроника и автоматика,компютърни системи,топло- и газо снабдяване, технология на храните. Предвид допълнителната педагогическа квалификация “учител”, която факултета дава на своите възпитаници и като следствие на дългогодишната му история на Педагогически институт в библиотеката е формирана богата сбирка от педагогическа литература.

 

Бази данни, достъпни през 2016 година

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.sciencedirect.com

Scopus е най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания. Базата съдържа 17 милиона записа от преди 1996 г. – над 15 000 цитирани научни списания, 1000 с пълен достъп, институционални масиви, богата патентна и научна информация.

Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.scopus.com

Web of Science е реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Достъпна е също патентна информация, фактографска база данни за наукометричен анализ и търсене сред 9200 списания на 45 езика. Част от базите са:

 • Web of Science: световно водещи периодични издания в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката, както и доклади от научни форуми. – Science Citation Index Expanded (1985-present) ; Social Sciences Citation Index (1985-present) ; Arts & Humanities Citation Index (1985-present) ; Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present) ; Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
 • Journal Citation Reports – фактографска база от данни за инфометричен и наукометричан анализ. JCR отразява продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество. В JCR се отразява и индикатора Impact Factor на списанията.
 • MEDLINE (1950-present) – база данни , поддържана от Националната медицинска библиотека на САЩ ; Biological Abstracts (1985 – present) – база данни в областта на науките за живота – от ботаника и микробиология до фармакология.

 Базата е достъпна от компютрите в университета на адресhttp://www.isiknowledge.com

Пълнотекстовите бази на EBSCO за научни библиотеки са едни от най-богатите електронни ресурси в света. В достъпа са подбрани следните бази: Academic Search Complete ; Teacher reference Center ; GreenFILE ; Health Source:Consumer Edition

URL за достъпhttp://search.ebscohost.com

 

 •  Къде да публикуваме?

Списък на научни списания, реферирани в Web of Knowledge по направления:

Списък на научни списания, реферирани в Scopus по направления:

Български списания с Impact Factor

Български списания в SCOPUS с Импакт ранг за 2014 година

 

Библиотека ТрУ

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014