top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 55 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home The News Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Friday, 18 November 2016 14:57
There are no translations available.

Факултет „Техника и технологии“  при Тракийски университет – Стара Загора

тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

 

 На 17 ноември – Международният ден на студента  в Голямата зала на община Ямбол от 9.00 часа се проведе тържествената церемония по връчване дипломите на абсолвентите от Факултета, випуск 2016 година. Тази година завършиха висшето си образование 164 абсолвенти с ОКС „бакалавър“ (редовно и задочно обучение) и 65 абсолвенти с ОКС „магистър“ от програмно акредитираните професионални направления: Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика и Хранителни технологии.

Гости на тържеството бяха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Диана Динкова – Зам.- областен управител – Областна администрация - Ямбол
 • Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол
 • проф. д-р Петър Петров, дн – Декан на Педагогически факултет
 • проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм – Декан на Медицински Факултет
 • доц. д-р Нели Грозева - Зам.- декан Учебна дейност на Аграрен факултет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол
 • Представители на фирми партньори

Тържествената церемония беше открита от доц. Т. Пехливанова, ВРИД  Зам. – декан по Учебната дейност.

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета произнесе тържествено слово.

Приветствие от името на Ректорското ръководство и лично от името на проф. двмн Иван Въшин – Ректор на ТрУ поднесе проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет.

Възпитаниците на Факултета от випуск 2016 бяха поздравени от Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол

Приветствие от името на кмета на Ямбол поднесе Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол.

Послание от името на абсолвентите випуск 2016 поднесе Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“, ОКС „магистър“ с общ успех от следването 5,98.

Проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет връчи дипломите и подаръци на отличниците, завършили с най-висок успех от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Отличник на Четвъртия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „бакалавър“ е Боян Костадинов Куванджиев от специалност „Автомотика, информационна и управляваща техника“.

Отличник на Третия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „магистър“ е Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“.

Деканът на Факултета връчи дипломите на отличниците по професионални направления.

С най-висок успех от ОКС „бакалавър“ по направления са абсолвентите:

ОКС „бакалавър“

 • Александър Тодоров Боянов, специалност „Електротехника“
 • Юлиян Стефанов Вълчев, специалност „Топло- и газоснабдяване“
 • Теодора Наскова Стойкова,  специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Галина Тенева Тодорова, специалност „Технология на храните“
 • Ивайло Димитров Георгиев, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“

ОКС „магистър“

 • Пламена Тодорова Стоянова, „Автотранспортна и земеделска техника“
 • Живка Колева Георгиева, „Автоматика и компютърни системи“
 • Галина Колева Янкова, „Топло- и газоснабдяване“
 • Таня Василева Саракостова, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Виолета Видева Симеонова – „Безопасност и качество на храните“

Награди на абсолвенти бяха връчени от Декана на Медицински Факултет, Декана на Педагогически факултет и Зам. – декана на Аграрен факултет.

Абсолвентът Боян Куванджиев прочете Студентската клетва, с която възпитаниците изразиха готовността си да защитават името на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да прилага знанията за благото на Република България.

Тържеството приключи с обща снимка на випуск 2016.

    От 14.30 часа в модерния културно-информационен център „Безистена“ беше открита Международната научна сесия „Техника, технологии, образование“ 2016, посветена на петата годишнина от преобразуването на Факултета.

На откриването присъстваха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол

Поздрав към гостите и участниците в конференцията поднесе талантливата ямболска цигуларка Красимира Султанова.

Приветствено слово  поднесе проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ, която откри Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ 2016.

Доц. д-р Нели Георгиева обяви получените поздравителни адреси.

Участниците и гостите разгледаха експозицията в Културно-информационния център „Безистена“.

Конференцията продължи със заседания по секции в сградата на Факултета.

Бяха отличени научни доклади в три категории:

1. Докторанти:  Михаил Кожухаров и Гергана Тодорова от Стопански факултет, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: IMPORTANCE OF BRANDING IN CLUSTERS (ЗНАЧИМОСТ НА БРАНДИНГА ЗА КЛЪСТЕРИТЕ);

2. Млади учени:  Красимир Иванов от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема:АНАЛИЗ НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

3. Студенти: Живка Георгиева от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора, І курс, ОКС "магистър", специалност: АКС с доклад на тема:АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ГАЗОВИ СЕНЗОРИ



img 3064
img 3067
img 3038
img 3042 img 3046

 

 Снимки от Промоцията на Випуск 2016г.

Last Updated on Monday, 12 December 2016 16:14
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014