top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 113 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home The News Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си PDF Print E-mail
Written by Миглена Казакова   
Friday, 18 November 2016 14:57
There are no translations available.

Факултет „Техника и технологии“  при Тракийски университет – Стара Загора

тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си

 

 На 17 ноември – Международният ден на студента  в Голямата зала на община Ямбол от 9.00 часа се проведе тържествената церемония по връчване дипломите на абсолвентите от Факултета, випуск 2016 година. Тази година завършиха висшето си образование 164 абсолвенти с ОКС „бакалавър“ (редовно и задочно обучение) и 65 абсолвенти с ОКС „магистър“ от програмно акредитираните професионални направления: Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Енергетика и Хранителни технологии.

Гости на тържеството бяха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Диана Динкова – Зам.- областен управител – Областна администрация - Ямбол
 • Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол
 • проф. д-р Петър Петров, дн – Декан на Педагогически факултет
 • проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм – Декан на Медицински Факултет
 • доц. д-р Нели Грозева - Зам.- декан Учебна дейност на Аграрен факултет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол
 • Представители на фирми партньори

Тържествената церемония беше открита от доц. Т. Пехливанова, ВРИД  Зам. – декан по Учебната дейност.

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на Факултета произнесе тържествено слово.

Приветствие от името на Ректорското ръководство и лично от името на проф. двмн Иван Въшин – Ректор на ТрУ поднесе проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет.

Възпитаниците на Факултета от випуск 2016 бяха поздравени от Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол

Приветствие от името на кмета на Ямбол поднесе Илиана Бицова – Зам.- кмет на община Ямбол.

Послание от името на абсолвентите випуск 2016 поднесе Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“, ОКС „магистър“ с общ успех от следването 5,98.

Проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет връчи дипломите и подаръци на отличниците, завършили с най-висок успех от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Отличник на Четвъртия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „бакалавър“ е Боян Костадинов Куванджиев от специалност „Автомотика, информационна и управляваща техника“.

Отличник на Третия випуск на Факултет „Техника и технологии“ -  Ямбол, ОКС „магистър“ е Деляна Иванова Начева от специалност „Безопасност и качество на храните“.

Деканът на Факултета връчи дипломите на отличниците по професионални направления.

С най-висок успех от ОКС „бакалавър“ по направления са абсолвентите:

ОКС „бакалавър“

 • Александър Тодоров Боянов, специалност „Електротехника“
 • Юлиян Стефанов Вълчев, специалност „Топло- и газоснабдяване“
 • Теодора Наскова Стойкова,  специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Галина Тенева Тодорова, специалност „Технология на храните“
 • Ивайло Димитров Георгиев, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“

ОКС „магистър“

 • Пламена Тодорова Стоянова, „Автотранспортна и земеделска техника“
 • Живка Колева Георгиева, „Автоматика и компютърни системи“
 • Галина Колева Янкова, „Топло- и газоснабдяване“
 • Таня Василева Саракостова, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“
 • Виолета Видева Симеонова – „Безопасност и качество на храните“

Награди на абсолвенти бяха връчени от Декана на Медицински Факултет, Декана на Педагогически факултет и Зам. – декана на Аграрен факултет.

Абсолвентът Боян Куванджиев прочете Студентската клетва, с която възпитаниците изразиха готовността си да защитават името на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и да прилага знанията за благото на Република България.

Тържеството приключи с обща снимка на випуск 2016.

    От 14.30 часа в модерния културно-информационен център „Безистена“ беше открита Международната научна сесия „Техника, технологии, образование“ 2016, посветена на петата годишнина от преобразуването на Факултета.

На откриването присъстваха:

 • проф. дсн Гюрга  Михайлова - Зам.- ректор по учебна дейност на Тракийски университет
 • проф. дхн Веселина Гаджева - Зам.- ректор по научна и международна дейност на Тракийски университет
 • доц. д-р Дарина Заимова - Зам.- ректор по проектна дейност на Тракийски университет
 • Деница Цонева – Управител на Областен информационен център – Ямбол

Поздрав към гостите и участниците в конференцията поднесе талантливата ямболска цигуларка Красимира Султанова.

Приветствено слово  поднесе проф. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан на ФТТ, която откри Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ 2016.

Доц. д-р Нели Георгиева обяви получените поздравителни адреси.

Участниците и гостите разгледаха експозицията в Културно-информационния център „Безистена“.

Конференцията продължи със заседания по секции в сградата на Факултета.

Бяха отличени научни доклади в три категории:

1. Докторанти:  Михаил Кожухаров и Гергана Тодорова от Стопански факултет, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: IMPORTANCE OF BRANDING IN CLUSTERS (ЗНАЧИМОСТ НА БРАНДИНГА ЗА КЛЪСТЕРИТЕ);

2. Млади учени:  Красимир Иванов от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема:АНАЛИЗ НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;

3. Студенти: Живка Георгиева от ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора, І курс, ОКС "магистър", специалност: АКС с доклад на тема:АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ГАЗОВИ СЕНЗОРИimg 3064
img 3067
img 3038
img 3042 img 3046

 

 Снимки от Промоцията на Випуск 2016г.

Last Updated on Monday, 12 December 2016 16:14
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014