top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 70 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home The News Тържествено отбелязване на празника на Факултет "Техника и технологии"

Тържествено отбелязване на празника на Факултет "Техника и технологии" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Миглена Казакова   
Четвъртък, 12 Май 2016 14:27

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ

НА 11 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ –

ПРАЗНИК НА „ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

 

На 11 май Православната църква почита паметта и делата на двамата равноапостоли и съпокровители на Европа, двамата братя Кирил и Методий. Тази дата съзнателно е избрана за празник на Факултет „Техника и технологии“, и  по един особен начин се свързва  с основателите на българската и славянската писменост и култура, защото Факултетът се развива не само като образователен и научен, но като културен център.

Това се потвърждава и от факта, че за втора година Факултът съвместно със Съюза на специалистите по качеството в България /ССКБ/, Тракийски университет – Стара Загора и Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, организира и провежда XХV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени на 11-12 май 2016 г.

11 май беше обявен за ден на отворените врати на Факултета. Доц. д-р Красимира Добрева запозна учениците от Професионалната гимназия по земеделие и Професионалната гимназия по хранителни технологи и туризъм – Ямбол с професионалните направления и специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“, условията за кандидатстване, възможностите за участие по програма „Еразъм+“.

На тържественото събрание в зала „Райчо Димитров“, посветено на празника присъстваха: проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева  - Зам.-ректор по научна и международна дейност, Димитър Иванов – Областен управител на област с административен център град Ямбол, инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол и проф. дтн, „ Доктор хонорис кауза“ на Тракийския университет.

Тържественото събрание беше открито и ръководено от доц. д-р Красимира Добрева – Зам.- декан на ФТТ.

Слово за възхвала на делото на светите братя Кирил и Методий изнесе доц. Маргарита Пехливанова.

 С приветствени думи към студентите, преподавателите, служителите и гостите се обърна проф. д-р Красимира Георгиева – Декан на ФТТ, която посочи етапите в развитието на Факултета, престижното място, което Тракийският униврситет и ФТТ заемат в рейтинговата система, високите оценки, които са получени при акредитацията на професионалните направления. С особена гордост посочи получената с висока оценка акредитация за образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление „Хранителни технологии“.

Подчерта и значението на провеждащата се Международна научна конференция за млади учени и благодари на студентите за техните, на преподавателите за дейността, за подкрепта на Ректорското ръководство, представителите на държавната и общинската  власт.

Приветствие поднесоха: проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева  - Зам.-ректор по научна и международна дейност на Тракийския университет, Димитър Иванов – Областен управител на област с административен център град Ямбол, инж. Георги Славов – кмет на община Ямбол.

 

 Проф. д-р Красимира Георгиева награди с грамота за отличен успех студентите:

 

Име, презиме, фамилия

курс

Спец.

Успех от последните 2 семестъра

Диана Георгиева Георгиева

ІІІ

АИУТ

6.00

Мария Василева Янева

ІІІ

АИУТ

5.90

Николета Славова Николова

ІІІ

ТХ

5.85

Мирослав Костадинов Биларев

ІІІ

ТГС

5.70

Росица Иванова Грудева

ІІІ

ТХ

5.64

Николай Тодоров Тодоров

ІІІ

ТГС

5.50

Димитър Валентинов Дончев

ІІІ

ДТММИ

5.50

 

Заместник-деканът по МНД – доц. д-р инж.Нели Георгиева откри XХV Международна научна конференция „Мениджмънт и качество” за млади учени, представи програмния комитет и обяви, че ще бъдат присъдени три приза за най-добра презентация.

Проф. дтн Георги Тасев изнесе пленарен доклад на тема: „Етапи на разработване на докторска дисертация“. След пленарното заседание беше организира и аранжирана кафе-паузата от студентите от специалност „Технология на храните“.

Бяха проведени заседания по секции. В тях взеха участие 56 участници, които изнесоха общо 33 доклади. С приз за първо място бяха отличени доклади в следните категории:

  • за докторанти - Михаил Кожухаров и Гергана Тодорова, Стопански факултет, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: „Значимост на брандинга за клъстерите“;
  • за млади учени - Красимир Иванов, ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: „Анализ на хладилните агенти във връзка с тяхното влияние върху околната среда“;
  • за студенти - Живка Георгиева, ФТТ-Ямбол, Тракийски университет-Стара Загора с доклад на тема: „Автоматизирана обработка на данни от газови сензори“.               img 2082
Последно променен на Петък, 13 Май 2016 08:24
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014