top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Студенти Учебен разпис и изпити График изпити График за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочно обучение през лятнатасесия на учебната 2016/2017г.

График за провеждане на семестриални изпити за ІV курс, задочно обучение през лятнатасесия на учебната 2016/2017г.

 

ГРАФИК

за провеждане на семестриални изпити

за ІV курс, задочно обучение

през лятната сесия на учебната 2016/2017г.

 

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

РЕМОНТ НА АВТОТРАНСПРОТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

ДОЦ. М. СТОЯНОВ

 

8,07,2017

9,00

125

МПСП ІІ

ДОЦ. К. ТРЕНДАФИЛОВ

 

25,06,2017

13,00

129

ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИТЕ

ДОЦ. П. КАЗАКОВ

 

24,06,2017

13,00

125

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Д-Р К. ГЕОРГИЕВ

 8,07,2017

13,00

127

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

 

25,06,2017

9,00

313

ЕКОЛОГИЯ В ТРАНСПОРТА

 

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

9,00

332

 

Специалност: ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

МОДЕН ДИЗАЙН  2 ч.

ДОЦ. З. КАЗЛАЧЕВА

 

15,07,2017

10,00

312

МОДЕН ДИЗАЙН -    курсов проект

Ас. П. ДИНЕВА

 

15,07,2017

10,00

312

ДИЗАЙН НА ПЛЕТИВА

ДОЦ.  Д. БАЛАБАНОВА

ДОЦ. Р. РУСЕВ

30,06,2017

9,00

111

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЛЕКЛА ЗА НЕСТАНДАРТНИ ФИГУРИ

ДОЦ.  Д. БАЛАБАНОВА

ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

06,07,2017

10,00

312

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

25,06,2017

9,00

313
ЕКОЛОГИЯ ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

10,30

332
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО 1 Ч. ДОЦ. Г. ДОЛАПЧИЕВА

14,07,2017

10,00

312

 

Специалност: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХН. ОБЕКТИ

ПРОФ. М. МЛАДЕНОВ

14,07,2017

11,00

212

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

ДОЦ. К. ЯНКОВ

30,06,2017

11,00

215

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ

 

ДОЦ. В. СТОЙКОВА

06,07,2017

9,00

216

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

 

25,06,2017

13,00

313

ЕКОЛОГИЯ 

 

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

12,00

332

 

Специалност: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ПРОФ. С. НЕДЕЛЧЕВА

 

06,07,2017

9,00

215

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. МАШИНИ И АПАРАТИ

 

ДОЦ. С. РАЧЕВ

14,07,2017

9,00

212

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНА ТЕХНИКА

 

ДОЦ. В. БОЧЕВ

30,06,2017

9,00

211

ЕЛ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМ

Д-Р П. ПРОДАНОВ

 

14,07,2017

12,00

212

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

 

25,06,2017

13,00

313

ЕКОЛОГИЯ 

 

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

12,00

332

 

Специалност: ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

ПРОФ. Ж. СИМОВ

30,06,2017

8,15

416

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

Д-Р З. ЗЛАТЕВ

30,06,2017

11,00

212

ХРАНИТЕЛНА МИКРОБИОЛОГИЯ

 

Д-Р И. ДИМОВ

06,07,2017

13,00

417

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЯБА, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Д-Р И. ДИМОВ

13,07,2017

13,00

417

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЕТСКИТЕ И ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ

 

ДОЦ. А. ГЕОРГИЕВА

13,07,2017

9,00

415

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

 

25,06,2017

13,00

313

ЕКОЛОГИЯ 

 

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

14,00

332

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНСЕРВИРАНЕТО 2Ч.

ДОЦ. А. ГЕОРГИЕВА

 

06,07,2017

9,00

415

 

Специалност: ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

 

Учебни дисциплини

Преподавател

Дата/час

Зала

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

ДОЦ. С. НЕДЕЛЧЕВА

06,07,2017

9,00

215

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТГИ

 

Д-Р З. ЗЛАТЕВ

13,07,2017

13,00

212

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ПРОФ. Г. ВЪЛЧЕВ

13,07,2017

10,00

412

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

 

ДОЦ. И . ЛАЗАРОВ

25,06,2017

9,00

313

ЕКОЛОГИЯ 

 

ДОЦ. С. БОЙЧЕВА

24,06,2017

10,30

332

ТОПЛИННО СТОПАНСТВО

 

ДОЦ. И. ЛАЗАРОВ

29,06,2017

9,00

316

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014