top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 61 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Спец.АТЗТ

Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”

Специалността „Автотранспортна и земеделска техника” е нова, единствена и с уникален характер, даваща право да се обучават специалисти с висше образование, за които има обществена потребност в автомобилния транспорт и земеделието.

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър"; Професионална квалификация "Инженер"

Редовно и задочно обучение

Редовно обучение – 4 години;

Задочно обучение – 4 години

 

Специалността “Автотранспортна и земеделска техника” е образувана от специалностите “Земеделска техника и технологии”  “Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника” и акредитирана с ре­ше­ние на НАОА към МС с Протокол № 2 от 17.01.2013 г. с оценка 8,22 и срок 5 години.

Подготовката на специалистите от специалност “Автотранспортна и земеделска техника” отговаря на нуждите на региона и страната. Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката. Развитието на съвременен автомобилен транспорт е немислимо без добре подготвени специалисти от всички образователно-квалификационни степени. Благоприятните почвено-климатични условия на територията на областта и страната спомагат за приоритетно развитие на земеделието, производството и използването на земеделска техника и прилагане на съвременни агротехнологии.

Завършилите специалността имат широко обхватна подготовка и могат да работят в инженерно-технически служби свързани с превоз на товари, ремонт, сервиз и диагностика на транспортна и земеделска техника, земеделски кооперации и други организации в областта транспорта и земеделието и тяхното техническо, технологично и агротехническо обслужване. Допълнителната квалификация “Учител” и “Инструктор за обучение на водачи на МПС”, която имат възможност да получат дава възможност да работят във всички ведомства, в които се подготвят водачи на МПС, ремонтни работници, механици, диагностици и др.

Необходимостта от специалисти по “Автотранспортна и земеделска техника” е свързана с държавната политика за развитие на земеделието и транспорта. Присъединяването на България към евроатлантическите структури изисква национална транспортна система, която да е съвместима с европейската. Един от механизмите за развитие на инфраструктурата в транспорта е участието на България в проекта TINA(решение 1997-Хелзинги), мрежата на който включва 10-те паневропейски транспортни коридори. Практиката показва, че такива висококвалифицирани специалисти по-добре могат да изпълняват дейности, които са взаимно свързани.

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014