top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 84 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Majors of FET Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”

Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”
There are no translations available.

 Специалност „Информационни и комуникационни технологии в образованието”

 

 Образователно-квалификационна степен „Магистър"

Професионална квалификация "Мгистър-инженер"

 

 

Редовно и задочно обучение

Продължителност на обучението:

2 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" по сродни специалности;

4 семестъра - след завършена ОКС "бакалавър" в други технически или нетехнически професионални направления или ОКС "Професионален бакалавър" в направление „Електротехника, електроника и автоматика”.

Основната цел на обучението по специалност на магистърска програма "Информационни и комуникационни технологии в образованието" е да подготви високо квалифицирани и широкопрофилни специалисти, имащи солидна фундаментална общотехническа подготовка и задълбочени знания по съвременни автоматизирани компютърни системи за управление и информационна техника и технологии.

Те могат да намерят реализация в различни области на стопанството и образованието. В различните производствени сфери - като конструктори, технолози и проектанти, инженери. Студентите могат да работят в проектантски и развойни екипи, организации, институции и фирми, като системни и приложни разработчици на програмно осигуряване, проектанти и конструктори на приложно-специфични вградени апаратни компютърни платформи, мрежи и информационни технологии. Инженерите по мултимедийни и компютърни системи и услуги имат подготовка да участват в разработването на международни проекти.

В областта на образованието ще могат да се реализират като проектанти на електронно учебно съдържание, преподаватели по ИКТ в образованието (с допълнителна квалификация за професионална квалификация „Учител“), експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ, консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ, автори на проекти и ръководители на екипи по проекти в сферата на ИКТ в образованието.

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014