top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Прием 2016-2017

ПРИЕМ 2016-2017

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОКС "Доктор".

 

НАКРАТКО ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

  

НАКРАТКО ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 

• В структурата на Тракийски университет – Стара Загора

• Създаден през 1964 година.

• Акредитиран по всички специалности за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ за срок от пет години - държавно призната диплома.

• Студентска мобилност по програма Еразъм в университети в 9 държави.

• Общежитие с 220 легла, достатъчни за всички желаещи.

• Спортен комплекс и фитнес клуб.

 

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

 

• 6 бакалавърски и 8 магистърски програми.

• Преподавателите ще ви въведат в актуалните национални и европейски практики по вашите професии.

• 39 хабилитирани преподаватели.

• 34 нехабилитирани, от които 3-ма доктори.

• 738 настоящи студенти.

 

• Над 7000 дипломирани студенти.

 

Нагоре

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ - УЧЕБНА 2016/ 2017 ГОДИНА ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”

 

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите на сайта на Университета - www.uni-sz.bg.

Извършва се в редовна и задочна форма с продължителност 4  год. по следните професионални направления и специалности:

5.1. Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника /АТЗТ/ - с възможност за придобиване на професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на МПС”

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия /ДТММИ/

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика и компютърни системи /АКС/

Електротехника /ЕТ/

5.4. Енергетика

Топло- и газоснабдяване /ТГС/

5.12. Хранителни технологии

Технология на храните /ТХ/

 

Завършилите студенти получават професионална квалификация „инженер“ и могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“ и „доктор“.

 

Нагоре

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

 

Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на

Тест по математика - 26.03.2016 год.; 09.04.2016 год.; 

Тест по общообразователна подготовка - 26.03.2016 год.; 09.04.2016 год.; 23.04.2016 г. само в Ямбол;

Тест по общотехническа подготовка  - 26.03.2016 год.; 09.04.2016 год.; 23.04.2016 г. само в Ямбол.

Изпит по обща езикова култура - 26.03.2016 год. и 09.04.2016 год. само в Стара Загора

 

Срокове за прием на документи: От 09.03.2016 год. до 08.04.2016 год. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора

 

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

Провеждат се в Ямбол, Стара Загора на:

  8 юли 2016 год.      Тест по математика

  8 юли 2016 год.      Тест по общообразователна подготовка

  8 юли 2016 год.      Тест по общотехническа подготовка

  5 юли 2016 год.      Изпит по обща езикова култура - в Стара Загора

 

СРОКОВЕ за прием на документи: От  06.06.2016 год.  до 27.06.2016 год. във ФТТ-Ямбол или

                                                                         в ТрУ-Стара Загора ,включително събота и неделя       

 

 Нагоре

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА


За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест/ изпит.

• От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература, математика или физика, за ТХ - по български език и литература, математика или химия.

• Приемните изпити за специалности АТЗТ, ДТММИ, АКС, ЕТ, ТГС, ТХ са: тестове по математика, общообразователна подготовка, общотехническа подготовка, изпит по обща езикова култура (по избор на кандидата).

АТЗТ, ДТММИ, АКС, ЕТ, ТГС  - балът се образува от удвоената оценка от теста/ изпита (по избор) или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.

ТХ - балът се образува  от удвоената оценка от теста/ изпита (по избор) или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование.

 

Нагоре

  

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

За учебната 2016/2017 год. ще се провежда обучение за ОКС „магистър“ по 4 професионални направления и магистърски програми:

5.1. Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика  и компютърни системи

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Електротехника

5.4. Енергетика

Топло- и газоснабдяване

5.12. Хранителни технологии

Безопасност и качество на храните

Срокът на обучение в ОКС „магистър” е с продължителност  1  год. за бакалаври, дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год. за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма.

Дипломираните в ОКС “професионален бакалавър” се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2  год.

 

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите на сайта на Университета - www.uni-sz.bg.

 

Нагоре

  

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Извършва се следдипломно обучение и обучение в ЦПО по 20 професии и придобиване на професионална квалификация за ”Инструктор за обучение на водачи на МПС” и ”учител”, обучение и тестиране за Европейски сертификат за компютърни умения (European Computer Driving License) и др.

Ямбол

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

гр. Ямбол ул."Гр.Игнатиев" № 38

Декан: доц. д-р инж. К. Георгиева

 

Кандидатстудентска информация

http://ftt.uni-sz.bg, http://www.uni-sz.bg

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 046 66 91 49; 046 66 91 82;  тел./ факс  046 66 91 83

 

Транспорт до ФТТ

автобуси № 1 и 20 от жп гара Ямбол

автобуси № 1, 5, 16 и 20 от автогара Ямбол

  

Ямбол се намира в Югоизточна България и е център на едноименната област. Разположен е на двата бряга на река Тунджа на 90 км на запад от Черно море, 100 км на североизток от Гърция и 70 км на север от Турция. Доброто географско разположение на Ямбол обуславя отличните транспортни връзки и мекия климат. Магистрала Тракия осигурява директна връзка на Ямбол със София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и др.

 

Ямбол е един от най-старите градове, не само в България, но и в Европа. Наследник е на древните градове Кабиле и Диосполис. Родно място е на много известни български учени, особено в областта на математиката и техниката, и хора на изкуството. Откривателят на компютъра Джон Атанасов е с корени от Ямболския регион.

 

map BG Yambol-3

 

 

Нагоре

 

Последно променен на Четвъртък, 04 Февруари 2016 10:11
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2016-2017


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014