top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 62 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Прием 2017-2018

ПРИЕМ 2017-2018

ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

 

НАКРАТКО ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

  

НАКРАТКО ЗА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 

 В структурата на Тракийски университет – Стара Загора

• Създаден през 1964 година.

• Акредитиран по всички специалности за образователно-квалификационна степен „бакалавър“,  „магистър“  и доктор за срок от пет години - държавно призната диплома.

• Студентска мобилност по програма Еразъм в университети в 9 държави.

• Общежитие с 220 легла, достатъчни за всички желаещи.

• Спортен комплекс и фитнес клуб.

 

АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

 

• 6 бакалавърски и 15 магистърски програми.

• Преподавателите ще ви въведат в актуалните национални и европейски практики по вашите професии.

• 39 хабилитирани преподаватели.

• 34 нехабилитирани, от които 7 доктори.

• 738 настоящи студенти.

• Над 7500 дипломирани студенти.

 

Нагоре

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ - УЧЕБНА 2017/ 2018 ГОДИНА ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР”

 

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите на сайта на Университета - www.uni-sz.bg.

Извършва се в редовна и задочна форма с продължителност 4  год. по следните професионални направления и специалности:

5.1. Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника /АТЗТ/ - с възможност за придобиване на професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на МПС”

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия /ДТММИ/

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика и компютърни системи /АКС/

Електротехника /ЕТ/

5.4. Енергетика

Топло и газоснабдяване /ТГС/

5.12. Хранителни технологии

Технология на храните /ТХ/

 

Завършилите студенти получават професионална квалификация „инженер“ и могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“.

 

Нагоре

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

 

Провеждат се в Стара Загора и Ямбол на

Тест по математика - 11.03.2017 год.; 25.03.2017 год.; 

Тест по общообразователна подготовка - 11.03.2017 год.; 25.03.2017 год.; 08.04.2017 г.; 22.04.2017 г.; в Ямбол и Стара Загора;

Тест по общотехническа подготовка  - 211.03.2017 год.; 25.03.2017 год.; 08.04.2017 г.; 22.04.2017 г.;. в Ямбол и Стара Загора;

Изпит по обща езикова култура - 11.03.2017 год. и 25.03.2017 год. само в Стара Загора;

Изпит по химия - 25.03.2017 год. само в Стара Загора.

 

Срокове за прием на документи: От 20.02.2017 год. до 31.03.2017 год. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора

 

РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

Провеждат се в Ямбол, Стара Загора на:

  7 юли 2017 год.      Тест по математика

  7 юли 2017 год.      Тест по общообразователна подготовка

  7 юли 2017 год.      Тест по общотехническа подготовка

  4 юли 2017 год.      Изпит по обща езикова култура - в Стара Загора

  6 юли 2017 год.      Изпит по химия - в Стара Загора

СРОКОВЕ за прием на документи: От  05.06.2017 год.  до 26.06.2017 год. във ФТТ-Ямбол или

                                                                         в ТрУ-Стара Загора ,включително събота и неделя       

 

 Нагоре

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА


За всички специалности приемът се извършва с оценката от ДЗИ или с тест/ изпит.

• От ДЗИ се взема оценката от по български език и литература, математика или физика, за ТХ - по български език и литература, математика или химия.

• Приемните изпити за специалности АТЗТ, ДТММИ, АКС, ЕТ, ТГС, ТХ са: тестове по математика, общообразователна подготовка, общотехническа подготовка, изпит по обща езикова култура (по избор на кандидата).

АТЗТ, ДТММИ, АКС, ЕТ, ТГС  - балът се образува от удвоената оценка от теста/ изпита (по избор) или ДЗИ плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.

ТХ - балът се образува  от удвоената оценка от теста/ изпита (по избор) или ДЗИ плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование.

 

Нагоре

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ - УЧЕБНА 2017/ 2018 ГОДИНА ЗА ОКС “МАГИСТЪР” 

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите на сайта на Университета - www.uni-sz.bg.

Срокове за прием на документи: от 04.09.2017 год.  до 02.10.2017 год. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

За учебната 2017/2018 год. ще се провежда обучение за ОКС „магистър“ по 4 професионални направления и магистърски програми:

5.1. Машинно инженерство

Автотранспортна и земеделска техника

Автотехническа експертиза

Организация и управление на транспорта

Индустриално инженерство

Дизайн, технология и мениджмънт на модната индустрия

Дизайн и технологии на кожени изделия

Моден и текстилен дизайн и технологии

Организация и управление на шевната фирма

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматика  и компютърни системи

Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация

Мултимедийни и компютърни системи и услуги

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Електротехника

5.4. Енергетика

Топло и газоснабдяване

5.12. Хранителни технологии

Безопасност и качество на храните

Срокът на обучение в ОКС „магистър” е с продължителност  1  год. за бакалаври, дипломирани в професионалното направление на магистърската програма и с продължителност 2 год. за бакалаври дипломирани в друго професионално направление на магистърската програма.

Дипломираните в ОКС “професионален бакалавър” се обучават в магистърска програма от същото професионално направление за срок от 2  год.

 

Нагоре


ДОКТОРСКИ  ПРОГРАМИ

За учебната 2017/2018 год. ще се провежда обучение за Образователна и научна степен "Доктор".

Подробна информация за правото за кандидатстване, условията, необходимите документи и класиране може да намерите на сайта на Университета - www.uni-sz.bg.

 

Нагоре

  

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Извършва се следдипломно обучение и обучение в ЦПО по 29 професии и придобиване на професионална квалификация за ”Инструктор за обучение на водачи на МПС” и ”учител”, обучение и тестиране за Европейски сертификат за компютърни умения (European Computer Driving License) и др.

 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 

гр. Ямбол ул."Гр.Игнатиев" № 38

Декан: проф. д-р инж. К. Георгиева

 

Кандидатстудентска информация

http://ftt.uni-sz.bg, http://www.uni-sz.bg

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 046 64 01 23;   тел./ факс  046 66 91 83

 

Транспорт до ФТТ

автобуси № 1 и 20 от жп гара Ямбол

автобуси № 1, 5, 16 и 20 от автогара Ямбол

  

Ямбол се намира в Югоизточна България и е център на едноименната област. Разположен е на двата бряга на река Тунджа на 90 км на запад от Черно море, 100 км на североизток от Гърция и 70 км на север от Турция. Доброто географско разположение на Ямбол обуславя отличните транспортни връзки и мекия климат. Магистрала Тракия осигурява директна връзка на Ямбол със София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и др.

 

Ямбол е един от най-старите градове, не само в България, но и в Европа. Наследник е на древните градове Кабиле и Диосполис. Родно място е на много известни български учени, особено в областта на математиката и техниката, и хора на изкуството. Откривателят на компютъра Джон Атанасов е с корени от Ямболския регион.

 

map BG Yambol-3

 

 

Нагоре

 

Последно променен на Понеделник, 14 Август 2017 13:10
 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014