top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 52 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Administration

Научна дейност на ФТТ - Ямбол - 6
Article Index
Научна дейност на ФТТ - Ямбол
НИП 2016
НИП 2015
НИП 2014
НИП 2013
НИП 2012
НИП 2011
НИП 2009
НИП 2008
НИП 2007
НИП 2006
НИП 2005
НИП 2004
НИП 2003
НИП 2002
НИП 2001
All Pages


Научноизследователски проекти от 2011 г.

Договор №

Наименование

Ръководител и работен колектив

1.       

460/ 25.02.2011 г.

Хармонизиране с европейските стандарти за организация и безопасност на движението при обучение на водачи на МПС, обучаващи и изпитващи

Ръководител: Доц. д-р инж. Илия Гинков

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Доц. д-р инж. Иванка Шивачева

2.         

1.ТК/  29.04.2011 г.

Оптимизация на CAD проектирането в облеклото

Ръководител:

Доц. д-р инж. Златина Казлачева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Нели Георгиева, Гл. ас. Инж. Диана Балабанова, Петя Динева – студент, Красимир Деянов – студент, Гергана Минева – студент

3.       

2.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на възможностите за приложение на интензивни методи за обучение на студентите от специалност „Електротехника”

Ръководител:

Доц. д-р инж. Таня Пехливанова

Работен колектив: Гл. ас. д-р инж. Красимира Керемидчиева, Гл. ас. инж. Красимир Николов, Гл. ас. инж. Иван Янков; Студенти: от спец. ЕТ - Юлиян Тодоров Тодоров и Иван Костадинов Иванов; от спец.  АИУТ - Галина Желева Русева и Десислава Ангелова Стоилова

4.      

3.ТК/  29.04.2011 г.

Проучване възможностите за използване на растителни добавки при получаване на хляб от пшеничено брашно

Ръководител:

Доц. д-р инж. Антоанета Георгиева

Работен колектив: Ас. инж. Иван Димов

5. 

4.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване и сравнителен анализ на интерактивни средства и методи за обучение на студентите от техническите специалности

Ръководител:

Доц. д-р инж. Красимира Георгиева

Работен колектив: Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Гл. ас. инж. Ваня Стойкова, Гл. ас. инж. Диана Балабанова

6.

5.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на екологичните и топлинни характеристики на горивно устройство, използващо газово гориво в условията на водогреен котел

Ръководител: Доц. д-р инж. Нели Георгиева

Работен колектив:  Гл. ас. инж. Стати Найденов, Ас. инж. Таня Димитрова, Ас. инж. Иван Бинев, Ас. инж. Златин Златев,Евтим Въжаров – студент, Венцеслав Венелинов – студент

7.

6.ТК/  29.04.2011 г.

Въвеждане на интерактивни методи за обучение по Неорганична химия и изследване на ефекта върху качеството на придобитите знания

Ръководител:

Доц. д-р Снежана Бойчева

Работен колектив: Гл. ас. Златоели Дучева, Радостина Йоргова – студент

8.     

7.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване на диагностичните параметри и надеждностните характеристики на системите за управление на двигателите с вътрешно горене

Ръководител:

Гл. ас. инж. Петър Казаков

9.     

8.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване износването на пневматични гуми за автомобили

Ръководител:

Ас. инж. Красимир Георгиев

10.

9.ТК/  29.04.2011 г.

Изследване и сравнителен анализ за използване на конвенционални и комбинирани земеделски машини при отглеждане на земеделските култури

Ръководител:

Ас. инж. Петър Михалев 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014