top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

В момента има 43 посетителя в сайта

Guarded by Plagiarisma.Net


Home ECDL център

ECDL обучителен и тестов център
 
ECDL Certificate of FET YambolТракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол получи Лиценз и стана 27-ия обучителен и тестов център за сертифициране за ECDL (European Computer Driving License; Европейски сертификат за компютърни умения)  в България. Консорциум ИСДЛ - Българияе притежател на изключителните права за лицензиране на ECDL тестови и обучителни центрове в страната - http://www.ecdl.bg/
За повече информация и записвания се обадете на доц.Веселина Недева моб.тел. 0886 86 04 76 или на ел.поща
vnedeva[at]yahoo.com.
Всеки гражданин на Р България или чужденец може да получи тези сертификати след като положи съответните тестове на български или на английски език.
Участието в курсове за обучение не е задължително.
За студентите и учениците се прави 50% отстъпка от цената. 

Оторизирането на ECDL център  е част от дейностите по проекта  OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование и обучение“ № 2007CB16IPO008-2009-1-055. По този проект се финансира обучението и сертифицирането на 40 студента от ТрУ, ФТТ - Ямбол. Същите ще бъдат допуснати до тестиране по ECDL модулите като  заявят желанието си чрез подаване на молба в сертифицирания ECDL тест център при ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.  На участниците са осигурени карти за умения /Skills card/, които ще се заверят от сертифицирания ECDL тест център след успешното полагане на изпитите по всеки от седемте модула. Студентите, издържали тестовете, ще получат Сертификат  ECDL STRAT или ECDL CORE в зависимост от броя на успешно положените тестове.

Европейският сертификат за компютърни умения – ECDL, има официалната подкрепа на Европейския съюз, а от няколко години насам, с бързи темпове се налага като стандарт и в страни, извън границите на нашия континент  като  ICDL (International Computer Driving Licence), осигурявайки по този начин мобилност в целия свят.

ECDL/ICDL установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната, така и в личностната си реализация. Различните ECDL сертификати предоставят възможност на ВСЕКИ, който желае, да сертифицира нивото на своите компютърни умения според утвърдени и текущо актуализирани от Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия ЕДИННИ СТАНДАРТИ. Големите мултинационални компании също вече са възприели ECDL сертификата, превръщайки представянето на всеки свой служител в ECDL тестовете, в една от определящите трудови характеристики. Във всички страни, където ECDL/ICDL сертификатите са установени като стандарт и се ползват от работодателите и служителите, няма неясноти при определянето на степента на компютърна квалификация, на владеене на умения и прилагането им на практика.   

 ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител  на компютърни умения в Европа и в света. Преведен на 41 езика и се ползва в над 140 страни.

Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 24 000 сертифицирани  ECDL тестови центрове.


 

 


 

Всеки желаещ да участва в тестовете на 3 май 2017 г. трябва да подаде Молба за тестиране - Приложение 6 (за изтегляне).

В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, прилагани от потребителят при ежедневното ползване на компютъра,

които са обособени в следните десет модула:

 ECDL

Сертификат ECDL START

Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко четири от седемте ECDL теста по съответните модули.

Сертификат ECDL CORE

Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по десетте ECDL модула.

Сертифицираните квестори и обучители на ECDL центъра на ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол са доц.д-р Веселина Недева,

доц.д-р инж. Ваня Стойкова и гл.ас.д-р инж. Златин Златев. Обучението се провежда в обзаведена по проекта OpenDilogNet зала за

компютърно и езиково обучение № 332. 

zala 332 zala 332


 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014