Факултет "Техника и технологии" - Ямбол при Тракийски университет - Стара Загора Факултет "Техника и технологии" - Ямбол е структура на Тракийски университет - Стара Загора. http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=frontpage&lang=bg Thu, 23 Mar 2017 10:13:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management bg-bg Специалностите във Факултет "Техника и технологии" за 2014-2015 г. http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=531%3Aftt2014a&catid=69%3A2013-08-31-11-56-48&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=531%3Aftt2014a&catid=69%3A2013-08-31-11-56-48&lang=bg ВАЖНО

 Уважаеми колеги, стартирата кампанията за подаване на документи за Еразъм мобилностите за учебната 2017-2018г. Всички студенти, успешно завършили първи курс с успех минимум добър 4.00, могат да кандидатстват за мобилности за обучение или практика в университетите, с които имаме сключени договори. Срокове за подаване на документите са:

- 18.04.2017г. за мобилности през 2017-2018 г. (зимен семестър, цяла година);
- 30.09.2017г. за мобилности през 2017-2018 г. (летен семестър, летен стаж ).

За преподавателската мобилност има промяна в начина на кандидатстване - подаването на документи за мобилности ще се извърша еднократно за цялата година - срок до 20.06.2017г.

За повече информация на сайта на университета и на факултета в раздел "Международна дейност".


 Държавните процедури за ОКС “Магистър

през поправителната априлска сесия ще се проведат на 21 април 2017г

Всички да заявят явяването си със заявление в учебен отдел до 24.03.2017г


!!!ВАЖНО ЗА ВАС КАНДИДАТСТУДЕНТИ

 От 20 февруари започва приемът на документи за предварителните кандидатстудентски изпити в

Тракийски университет и Факултет "Техника и технологии" Ямбол


 XХVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И КАЧЕСТВО”
за М Л А Д И У Ч Е Н И
11 и 12 май 2017 г. – ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" – ЯМБОЛ


 Важно за Вашата професионална реализация и кариерно развитие! 


Мобилност по програма "Еразъм" в Политехнически университет Порталегре

    Мобилност по програма "Еразъм" в Белостоцки технически университет


Факултет „Техника и технологии“  при Тракийски университет Стара Загора

 тържествено отбеляза 5 години от преобразуването си


  ОБЯВА

Информация от BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“

Открита е процедура за набиране на проектни предложения по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, съфинансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Крайната дата за подаване на предложения за финансиране е 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по поканата.

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257

За повече информация: 042/699271  Отдел „Проекти“


 ОБЯВА  

Факултет „Техника и технологии“ организират периодично обучение

със софтуерните продукти AUTOCAD, CATIA, SOLID WORKS 


 

 

Запознайте се със специалностите на ФТТ -  Ямбол!

 

ftt

 

mmksu

„Мултимедийни и компютърни системи и услуги” - магистър

iktpba

„Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и публичната администрация” - магистър

ikto

„Информационни и комуникационни технологии в образованието” - магистър

 button 1

„Автотранспортна и земеделска техника” - бакалавър и магистър [брошура]

 button  7

“Автоматика, информационна и управляваща техника”- магистър 

 button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - бакалавър [брошура]

button 3

“Автоматика и компютърни системи”  - магистър

 button 2

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” - бакалавър и магистър [брошура]

 button 4

"Електротехника"- бакалавър и магистър  [брошура]

 button 6

“Технология на храните” - бакалавър и"Безопасност и качество на храните" - магистър [брошура]

 button 5

“Топло и газоснабдяване” - бакалавър и магистър [брошура]

 

  

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Sun, 26 Jan 2014 09:56:11 +0000
ПРИЕМ 2017-2018 http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Aapply&catid=46%3Ainf&Itemid=237&lang=bg ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - ЯМБОЛ - ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

ФТТ - Ямбол е в структурата на Тракийски университет - Стара Загора (www.uni-sz.bg)

 - получаване на висше образование - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР"; 
 - висока ПРОФЕСИОНАЛНА подготовка; 
 - квалификация "УЧИТЕЛ"; 
 - ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ за някои специалности.

Завършилите ФТТ - Ямбол получават образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” или "МАГИСТЪР" и съответната професионална квалификация "ИНЖЕНЕР" или "МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР" и могат да продължат за ОНС "Доктор".

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Sat, 16 Feb 2013 07:11:30 +0000
Обяви и съобщения! http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162&lang=bg http://ftt.uni-sz.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Anews&catid=1%3Alatest-news&Itemid=162&lang=bg  


09.02.2017г. Публикуван е разпис на учебните занятия за студентите редовно обучение за летен семестър на учебната 2016/2017г. 


 19.12.2016г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за I курс, редовно обучение през януарската сесия на учебната 2016/2017 г.


 19.12.2016г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за II курс, редовно обучение през януарската сесия на учебната 2016/2017 г.


 19.12.2016г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за III курс, редовно обучение през януарската сесия на учебната 2016/2017 г.


19.12.2016г. Публикуван е график за провеждане на семестриални изпити за ІV курс. редовно обучение през януарската сесия на учебната 2016/2017 г.


 

 

 

]]>
vnedeva@yahoo.com (Administrator V.Nedeva) frontpage Tue, 14 Jul 2009 13:13:01 +0000