Програмни езици и системи в автоматиката, ІІ курс, ІІІ семестър, АИУТ (C++)
(П23АИУТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината запознава с основите на програмирането чрез езика за програмиране С++. Изучават се и приложенията на С++ в автоматиката.

Този курс изисква регистрационен ключ