Програмиране и използване на компютри, ІІ част, спец.АИУТ и ЕТ,2011-12; 2012-13
(ПНК102)

 Този курс изисква регистрационен ключ