Информатика, ІІ част, спец. АТЗТ, ДТММИ, ТХ, ТГС, 2011-2012; 2012-2013
(ИНФ102)

 Този курс изисква регистрационен ключ