ECDL 2013
(ECDL)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Уважаеми колеги, този курс е с парола. От тук Вие можете да си изтеглите Молба за явяване на тестовете за Европейски сертификат за компютърни умения; да си изтеглите примерните тестове (по 2 теста за всеки модул на български и английски език)и да ги решавате на своите компютри. Тестовете не са онлайн. Помощни материали и консултации за Вашата подготовка за ECDL тестовете можете да получите от доц.В.Недева или гл.ас.В.Стойкова.

Този курс изисква регистрационен ключ