Програмиране и използване на компютри І част, І курс, І сем, спец.АИУТ и ЕТ, 2011-12; 2012-13; 2013-14
(ПИК11)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината обхваща три раздела – Раздел І – Операционна система Windows; Раздел ІІ – MS Word ; Раздел ІІІ –MS Excel.
Раздел І – Въведение в компютърната техника. Операционна система Windows. Изучават основните елементи в конфигурацията на компютъра, настройка и работа с Windows.
Раздел ІІ – MS Word. Студентите се подготвят за работа с текстообработващата програма – въвеждане, форматиране, редактиране, подготовка за печат.
Раздел ІІІ – . MS Excel. Студентите получават умения за приложението на електронните таблици - създаване, обслужване, използване на функции и диаграми и макроси.

Този курс изисква регистрационен ключ