Информатика, І част, спец. АТЗТ, ДТММИ, ТХ и ТГС, 2011-2012; 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
(ИНФ11)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Курсът по Информатика запознава накратко с основната конфигурация на компютъра, операционната система Windows, програма за текстообработка Word, електронна таблица Excel и програма за презентации PowerPoint

Този курс изисква регистрационен ключ