Биохимия, ІІ курс, ІV сем.
(БИО24)

 Този курс изисква регистрационен ключ


Биохимията е сред основните науки, изграждащи фундамента на хранителната технология. Тя формира у студентите познания за строежа на биохимичните субстрати, механизма на биохимичните процеси и значението им за хранителната технология. Създава базисни лабораторни умения и възможности за тяхното приложение в практиката.

Този курс изисква регистрационен ключ