Микробиология, ІІ курс, ІV семестър, спецТХ
(МБ24ТХ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Изучава морфологията, систематиката, физиологията и генетиката на основните таксономични групи микроорганизми. Разглеждат се процесите на обмяната на веществата при микроорганизмите, техния растеж,размножаване и култивиране, както и влиянието на факторите на средата при направление на микробните процеси. Обръща се внимание на хранителните отравяния, причинявани от микроорганизми.

Този курс изисква регистрационен ключ