Инженерна графика I част, І курс, І сем., спец.. АТЗТ, ДТММИ, ТГС, ТХ
(ИГ-I)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината има за цел да даде познания и умения на студентите за съставяне и разчитане на машиностроителни детайлни и сборни чертежи и друга техническа документация.

Този курс изисква регистрационен ключ