Техника и технология на монтажа, ІІІ курс, VI сем., спец.ТГС
(ТТМ3ТГС)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината "Техника и технология на монтажа" създава умения и навици у студентите за използване на съвременна монтажна техника при отчитане на модерните технологични методи за организация на съвкупността от дейности при материализиране на проекти по топло- и газоснабдяване.

Този курс изисква регистрационен ключ