Микропроцесорна техника, V сем., АИУТ
(МПТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината запознава студентите с логическата структура на микропроцесора, с архитектурните особености и организацията на отделните възли. Разглеждат се регистровата структура на микропроцесора, видовете адресации, организацията на паметта и входно-изходния интерфейс, основните инструкции от асемблерния език и технологията на програмирането за конкретен процесор.

Този курс изисква регистрационен ключ