Компютърни мрежи и системи, VІ сем., АИУТ
(КМС032)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Учебната дисциплина запознава с ахитектурата на компютърните мрежи и системи

Този курс изисква регистрационен ключ