Методика на обучението
(Мет)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината запознава с особеностите, организацията и управлението на учебно-производствената практика и приложението на съвременните технологии.

Този курс изисква регистрационен ключ