Информатика І курс, ІІ сем.,спец.ДТММИ,АТЗТ
(Инф12АТЗТ-ТТТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Учебната дисциплина запознава с хардуера на съвремените компютри, операционна система Wındows, текстообработка с програма Word.

Този курс изисква регистрационен ключ