Техническо документиране, І курс, IІ сем., спец.АИУТ и ЕТ
(ТД1АИУТ)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Дисциплината е задължителна в учебния план на специалности АИУТ и ЕТ, завършва с текуща оценка. Целта й е да запознае студентите с основните правила за изпълнение на техническата документация на машиностроителни, електротехнически и електронни изделия.

Този курс изисква регистрационен ключ