3D проектиране с CAD системи, ІІ курс, спец.АТЗТ, ДТММИ, ТГС
(3DCAD)

 Този курс изисква регистрационен ключ