Автоматизация на технологичните процеси, спец.АИУТ; Автоматизация и управление на ТГИ, спец.ТГС
(ATP23)

 Този курс изисква регистрационен ключ

Автоматизация на технологичните процеси, спец.АИУТ; Автоматизация и управление на ТГИ, спец.ТГС

Този курс изисква регистрационен ключ