Категории курсове

Задължителни дисциплини за ОКС "бакалавър" 

Първи курс 
 Електротехника и електроника, І курсТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Електротехнически материали, АИУТ, ЕТ , курс 1Този курс изисква регистрационен ключ
 Инженерна графика I част, І курс, І сем., спец.. АТЗТ, ДТММИ, ТГС, ТХТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Инженерна графика II част, I курс, II сем., спец. АТЗТ, ДТММИ, ТГС, ТХТози курс изисква регистрационен ключ
 Информатика І курс, ІІ сем.,спец.ДТММИ,АТЗТТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Информатика, І част, спец. АТЗТ, ДТММИ, ТХ и ТГС, 2011-2012; 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Информатика, ІІ част, спец. АТЗТ, ДТММИ, ТХ, ТГС, 2011-2012; 2012-2013Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Материалознание, І курс, всички специалностиТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Обща и неорганична химия, I курс, І сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Програмиране и използване на компютри І част, І курс, І сем, спец.АИУТ и ЕТ, 2011-12; 2012-13; 2013-14Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Програмиране и използване на компютри, ІІ част, спец.АИУТ и ЕТ,2011-12; 2012-13Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Теория на дизайнаТози курс изисква регистрационен ключ
 Техническо документиране, І курс, IІ сем., спец.АИУТ и ЕТТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Трактори и автомобили, ІІ курс, ІV сем.Този курс изисква регистрационен ключ

Втори курс 
 Уеб програмиране I (Интернет технологии и комуникации 12/13; Комп. комуникации 13/14)Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Уеб програмиране IIТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Автоматизация на технологичните процеси, спец.АИУТ; Автоматизация и управление на ТГИ, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Биохимия, ІІ курс, ІV сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Електрозадвижване, ІІ курс, ІV семТози курс изисква регистрационен ключ
 История на костюма и модатаТози курс изисква регистрационен ключ
 Машинни елементи, АТЗТ, ДТММИ, ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Метрология и технически измервания, ІІ курс, спец.ТГС и АТЗТ,Този курс изисква регистрационен ключ
 Механика на флуидите, спец.ТГС, ІІ курс, ІІІ сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Микробиология, ІІ курс, ІV семестър, спецТХТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Програмни езици и системи в автоматиката, ІІ курс, ІІІ семестър, АИУТ (C++)Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Технология на машиностроенето, спец. АТЗТ и ТГС, II курсТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Топлотехнически измервания, ІІ курс, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключ
 Физико-химия І и ІІ част, ІІ курсТози курс изисква регистрационен ключ

Трети курс 
 Двигатели с вътрешно горене, ІІI курс, V семТози курс изисква регистрационен ключ
 CAD проектиране на облеклотоТози курс изисква регистрационен ключ
 Екология, ІІІ курс, V сем., спец.ТХ, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Идентификация на системи (System Identification)Този курс изисква регистрационен ключ
 Компютърни мрежи и системи, VІ сем., АИУТТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Компютърни системи за управление, V сем., АИУТТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Машини за почвообработка, сеитба и прибиранеТози курс изисква регистрационен ключ
 Микропроцесорна техника, V сем., АИУТТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Теория на управлението част 2, АИУТ , курс 3Този курс изисква регистрационен ключ
 Техника и технология на монтажа, ІІІ курс, VI сем., спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Трактори и автомобили (втора част)Този курс изисква регистрационен ключ
 Трактори и автомобили I частТози курс изисква регистрационен ключ
 Управление на електромеханични системи, VІ сем., АИУТТози курс изисква регистрационен ключРезюме

Четвърти курс 
 Енергийни биотехнологииТози курс изисква регистрационен ключ
 Държавен изпит (ТС, АТЗТ)Този курс изисква регистрационен ключ
 КонсервиранеТози курс изисква регистрационен ключ
 Нормативни документи, ІV курс, VІІІ сем, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Избираеми дисциплини за ОКС "бакалавър" 
 3D проектиране с CAD системи, ІІ курс, спец.АТЗТ, ДТММИ, ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Автоматизирани системи в транспортните средства - І част, ІІ курс, ІV семТози курс изисква регистрационен ключ
 Автоматизирани системи в транспортните средства - ІІ част, ІІ курс, ІV семТози курс изисква регистрационен ключ
 Индустриални мрежи в компютърните системи за управление, АИУТ , курс 4Този курс изисква регистрационен ключ
 Компютърно моделиране и симулиране на процеси, АИУТ , курс 3Този курс изисква регистрационен ключ
 Софтуерни продукти за статистическа обработка и анализ на данни, всички специалностиТози курс изисква регистрационен ключ
Факултативни дисциплини за ОКС "бакалавър" 
Задължителни дисциплини за ОКС "магистър" 
 DesignТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Индустриални информационни системи за управлениеТози курс изисква регистрационен ключ
 Безжични технологии за пренос на данни в индустриалните системиТози курс изисква регистрационен ключ
 Проектиране на ТАТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Бази данни в системите за управлениеТози курс изисква регистрационен ключ
 Специализирани микропроцесорни системиТози курс изисква регистрационен ключ
 ЕлектромобилиТози курс изисква регистрационен ключ
 Хранителни контаминантиТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Професионална квалификация "Учител" и "Инструктор" 
 АВИТОТози курс изисква регистрационен ключ
 ДоцимологияТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Етика на водачаТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Методика за обучение на водачи на МПСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Методика на обучениетоТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Педагогическа диагностикаТози курс изисква регистрационен ключ
 Педагогическа етикаТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 ПсихологияТози курс изисква регистрационен ключ
 Теория на възпитанието, ТрУТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Педагогика-доц.Ив.ШивачеваТози курс изисква регистрационен ключ
Център за професионално обучение 
 Web Design с HTML5 и CSS3Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Аспекти в развитието на газовия енергиен сектор, алтернативните и възобновяемите енергийни източнициТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Европейски и национални проекти 
 BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 BG051PO001-3.1.08-0009 Проект за Интегрирана университетска информационна система на ТрУТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Computer scienceТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 ECDL 2013Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Ден на програма "Учене през целия живот",17.11.2012 г.Достъпът на гости до този курс е разрешенРезюме
 Интелектуални информационни системи и технологииТози курс изисква регистрационен ключРезюме