Категории курсове

Задължителни дисциплини за ОКС "бакалавър" 

Първи курс 
 Обща и неорганична химия, I курс, І сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Трактори и автомобили, ІІ курс, ІV сем.Този курс изисква регистрационен ключ

Втори курс 
 Биохимия, ІІ курс, ІV сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 История на костюма и модатаТози курс изисква регистрационен ключ
 Машинни елементи, АТЗТ, ДТММИ, ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Механика на флуидите, спец.ТГС, ІІ курс, ІІІ сем.Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 Микробиология, ІІ курс, ІV семестър, спецТХТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Физико-химия І и ІІ част, ІІ курсТози курс изисква регистрационен ключ

Трети курс 
 Двигатели с вътрешно горене, ІІI курс, V семТози курс изисква регистрационен ключ
 CAD проектиране на облеклотоТози курс изисква регистрационен ключ
 Екология, ІІІ курс, V сем., спец.ТХ, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 Машини за почвообработка, сеитба и прибиранеТози курс изисква регистрационен ключ
 Трактори и автомобили (втора част)Този курс изисква регистрационен ключ
 Трактори и автомобили I частТози курс изисква регистрационен ключ

Четвърти курс 
 Държавен изпит (ТС, АТЗТ)Този курс изисква регистрационен ключ
 КонсервиранеТози курс изисква регистрационен ключ
 Нормативни документи, ІV курс, VІІІ сем, спец.ТГСТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Избираеми дисциплини за ОКС "бакалавър" 
 Автоматизирани системи в транспортните средства - І част, ІІ курс, ІV семТози курс изисква регистрационен ключ
 Автоматизирани системи в транспортните средства - ІІ част, ІІ курс, ІV семТози курс изисква регистрационен ключ
Факултативни дисциплини за ОКС "бакалавър" 
 Уеб програмиране I
Задължителни дисциплини за ОКС "магистър" 
 Проектиране на ТАТози курс изисква регистрационен ключРезюме
 ЕлектромобилиТози курс изисква регистрационен ключ
 Хранителни контаминантиТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Професионална квалификация "Учител" и "Инструктор" 
 Теория на възпитанието, ТрУТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Център за професионално обучение 
 Аспекти в развитието на газовия енергиен сектор, алтернативните и възобновяемите енергийни източнициТози курс изисква регистрационен ключРезюме
Европейски и национални проекти 
 BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет Този курс изисква регистрационен ключРезюме
 BG051PO001-3.1.08-0009 Проект за Интегрирана университетска информационна система на ТрУТози курс изисква регистрационен ключРезюме