Course categories

Задължителни дисциплини за ОКС "бакалавър" 

Първи курс 
 Обща и неорганична химия, I курс, І сем.This course requires an enrolment keySummary
 Трактори и автомобили, ІІ курс, ІV сем.This course requires an enrolment key

Втори курс 
 Биохимия, ІІ курс, ІV сем.This course requires an enrolment keySummary
 История на костюма и модатаThis course requires an enrolment key
 Машинни елементи, АТЗТ, ДТММИ, ТГСThis course requires an enrolment keySummary
 Механика на флуидите, спец.ТГС, ІІ курс, ІІІ сем.This course requires an enrolment keySummary
 Микробиология, ІІ курс, ІV семестър, спецТХThis course requires an enrolment keySummary
 Физико-химия І и ІІ част, ІІ курсThis course requires an enrolment key

Трети курс 
 Двигатели с вътрешно горене, ІІI курс, V семThis course requires an enrolment key
 CAD проектиране на облеклотоThis course requires an enrolment key
 Екология, ІІІ курс, V сем., спец.ТХ, спец.ТГСThis course requires an enrolment keySummary
 Машини за почвообработка, сеитба и прибиранеThis course requires an enrolment key
 Трактори и автомобили (втора част)This course requires an enrolment key
 Трактори и автомобили I частThis course requires an enrolment key

Четвърти курс 
 Държавен изпит (ТС, АТЗТ)This course requires an enrolment key
 КонсервиранеThis course requires an enrolment key
 Нормативни документи, ІV курс, VІІІ сем, спец.ТГСThis course requires an enrolment keySummary
Избираеми дисциплини за ОКС "бакалавър" 
 Автоматизирани системи в транспортните средства - І част, ІІ курс, ІV семThis course requires an enrolment key
 Автоматизирани системи в транспортните средства - ІІ част, ІІ курс, ІV семThis course requires an enrolment key
Факултативни дисциплини за ОКС "бакалавър" 
Задължителни дисциплини за ОКС "магистър" 
 Проектиране на ТАThis course requires an enrolment keySummary
 ЕлектромобилиThis course requires an enrolment key
 Хранителни контаминантиThis course requires an enrolment keySummary
Професионална квалификация "Учител" и "Инструктор" 
 Теория на възпитанието, ТрУThis course requires an enrolment keySummary
Център за професионално обучение 
 Аспекти в развитието на газовия енергиен сектор, алтернативните и възобновяемите енергийни източнициThis course requires an enrolment keySummary
Европейски и национални проекти 
 BG051PO001-4.3.04-0026 Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет This course requires an enrolment keySummary
 BG051PO001-3.1.08-0009 Проект за Интегрирана университетска информационна система на ТрУThis course requires an enrolment keySummary