В тази категория са включени курсове, по които се провежда обучение кам ЦПО при ТК - Ямбол.