Печат

Съобщение за CATIA I част

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Уважаеми колеги,

         Обучението по CATIA I част ще се провежда на две групи в периода 13.01.2014 – 24.01.2014 година в зала 226. Часовете са както следва:

-         Първа група – от 8,15 да 12,00;

-         Втора група – от 13,00 до 16,45.

Съставът на групите е:

Първа група

    Митко Стоянов Димитров
    Петър Петров Казаков
    Иван Георгиев Бинев
    Иван Стефанов Лазаров
    Диана Тенева Илиева
    Георги Колев Георгиев

Втора група

    Снежана Бойчева Динева
    Таня Димитрова Димитрова
    Златин Димитров Златев
    Ваня Димитрова Стойкова
    Нели Асенова Георгиева
    Невенка Радева Иванова

От екипа на проекта