Печат

"Дни на специалностите"

on . Posted in Дневник

 
На 29-30.10.2014г. бяха проведени „ Дни на специалностите“. Студентите представиха резултатите от проведеното актуализирано обучение.На организираните изложби  и другите съпътстващи мероприятия, присъстваха  не само студенти и преподаватели на ФТТ,но и гости участващи в Международната научна конференция“Техника, технологии, образование“ ICTTЕ 2014.