Печат

Приключване на проекта

on . Posted in Дневник


На 13.11.2014г. във ФТТ – Ямбол се проведе пресконференция по повод приключването на проекта. Пресконференцията беше открита от доц. д-р инж. Красимира Георгиева – декан на факултета.

Тя направи кратко представяне на целите и основните дейности на изпълнявания проект. Доц.д-р инж. Нели Георгиева – ръководител на проекта представи изпълнението на дейностите по проекта. В рамките на 18 месеца студентите от всички специалности във факултета се обучаваха по петнадесет актуализирани учебни програми. Учебните дисциплини са избрани от работни екипи, които включват представители от академичната общност и от партньорските организации. Актуализираното учебно съдържание предвижда засилено обучение в реална производствена среда, осигурена от партньорските организации. Резултатите от проведеното анкетно проучване за мнението на студентите , участвали в проектните дейности, сочат че студентите подкрепят увеличаването на практическото обучение в реална производствена среда.

 

Линк към статията