Печат

Октомври

on . Posted in Дневник

През месец октомври продължават активните срещи между представители за партньорските фирми и академичните преподаватели за уточняване съдържанието и организацията на провеждане на обучението по актуализираното учебно съдържание. Тече обучението на студентите по три от избраните за актуализация учебни дисциплини: „Дизайн на тъканите“ и „Шевни машини“ за специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” и Електротехнически материали“ за специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” и "Електротехника".