Печат

Посещение в „Карил и Таня“ на ТХ

on . Posted in Дневник

Студентите от специалност „Технология на храните“ посетиха фирма „Карил и Таня“ – Ямбол във връзка с апробацията на актуализираното учебно съдържание по дисциплините „Процеси и апарати“ и „Технология на млякото и млечните продукти“. Студентите се запознаха с технологичните процеси и оборудването по преработване на млякото и производството на сладолед, сирене и други продукти, произвеждани във фирмата. На студентите беше осигурена възможността да се включат в производствения процес за получаване и опаковане на сладолед.