Печат

Методичен семинар

on . Posted in Дневник

На 09.04.2014г. съгласно предвидените дейности по проекта се проведе методичен семинар за използване на съвременни методи за академично преподаване и критерии за оценяване с лектор доц.д-р Маргарита Пехливанова. Присъстващите бяха запознати с последните национални и европейски тенденции при провеждане на обучение и оценяване на нивото на усвояване на преподавания материал. По време на дискусията бяха засегнати проблемите, стоящи пред нашите студенти при усвояването на знанията по техническите дисциплини и нуждата от наличие в учебните планове на дисциплини, които да повишат комуникативната и организационната им култура. Това ще спомогне за подобряване на  професионалната им реализация.

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3