Печат

Изпит "Диагностика и техническо обслужване на машинитe"

on . Posted in Дневник

На 03.04.2014г. се проведе изпит по дисциплината "Диагностика и техническо обслужване на машинитe" със студентите от ІІІ курс, специалност "Автотранспортна и земеделска техника", ОКС "бакалавър", задочна форма на обучение. Практическата част от изпита се проведе във фирма „Петър Йовчев и синове“ ООД, Ямбол. На студентите бяха възложени задачи за извършване на практически дейности при извършване на диагностика и техническо обслужване на машините.