Печат

Изпит по дисциплината "Енергийни биотехнологии"

on . Posted in Дневник

На 02.04.2014г. се проведе изпит по дисциплината "Енергийни биотехнологии" със студентите от специалност "Топло- и газоснабдяване", ОКС "магистър". Тази дисциплина е нова в учебния план на специалността и съдържанието й беше разработено, съгласно изпълнението на дейностите по проекта, с тясното сътрудничество с фирма ""Екоенерджи технолоджи" ООД.
При изучаването на тази дисциплина студентите се запознаха с източниците на биомаса, методите за енергийното й трансформиране, както и с изискванията при изграждане на инсталации на изгаряне на биомаса.


Част от практическите упражнения бяха проведени на територията на изградената в с.Окоп инсталация за добив на биогаз на фирма "Екоенерджи технолоджи" ООД.
Окончателният контрол за степента на усвояване на знанията от студентите беше проведен в присъствието на представител на фирмата - г-н Калин Киров. Студентите представиха и защитиха разработените от тях проучвания по тематика, предварителна зададена от лектора.