Печат

Среща на екипа

on . Posted in Дневник

На 04.12.2013г. се проведе поредната среща на екипа за управление на проекта с работните групи. На срещата бяха обсъдени текущите дейности по изпълнение на проекта, постигнатите резултати и проблемите при изпълнение на задачите. Окончателно е уточнен списъкът с учебните дисциплини, чието съдържание ще бъде актуализирано чрез изпълнение на проекта. Актуализираните учебни програми са разгледани и приети от Катедрените съвети, предстои тяхното утвърждаване от Факултетен съвет през следващата седмица.

Дисциплини