Печат

Правила за разработване на учебните програми

on . Posted in Дневник

В резултат на изпълнение на Дейност 2. Разработване и актуализиране на учебни програми и документация са разработени и публикувани ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ. Те са утвърдени от Факултетния съвет на ФТТ-Ямбол с протокол № 20/26.08.2013 г.