Печат

Среща с партньорите по проекта

on . Posted in Дневник

На 09.07.2013г. във Факултет "Техника и технологии" се проведе информационна среща, посветена на стартирането на проекта. Присъстваха представители на партньорските организации, преподаватели, ангажирани с изпълнението на проекта и местни медии. На срещата бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на предвидените дейности. Бяха набелязани сроковете и продължителността за изпълнение на отделните етапи на проекта.

Доц. Красимира Георгиева - декан на ФТТ, направи кратко представяне на Факултета (връзка към презентацията). Представителите на партньорските фирми запознаха присъстващите с обхвата на дейности на съответните организации, участващи в проекта. Представяне на специалностите, обучавани във ФТТ, учебната документация и квалификационни характеристики беше направена от заместик-декана на ФТТ по учебната дейност - доц.Таня Пехливанова (връзка към презентацията).