Печат

Информационна среща

on . Posted in Дневник

Във връзка със стартирането на проект BG051PO001 – 3.1.07 – 0032 „Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол” на 09.07.2013г. (вторник) от 16ч. в зала 225 във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се проведе информационна среща.

На срещата ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението, както и партньорите по проекта. Всеки представител на партньорските организации ще има възможност да запознае присъстващите кратко с основна информация за съответната фирма. Ще бъдат представени специалностите, които се подготвят във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол”.