Печат

Срещи на експертните групи

on . Posted in Дневник

На 20.07.2013г. се състояха срещи на експертните групи по специалности, в чийто състав са включени представители на партньорските организации и преподаватели в съответното професионално направление. На срещите беше обсъдена и анализирана учебната документация по специалностите, обучавани във ФТТ-Ямбол - квалификационните характеристики и учебни планове.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани със съдържанието и взаимовръзката на дисциплините в учебните планове, възможностите за актуализиране на учебното съдържание, съобразно нуждите на бизнеса за успешна реализация на завършващите инженери във ФТТ. В резултат на срещите бяха определени общо 15 дисциплини, изучавани от студентите в шесте специалности, чието учебно съдържание ще бъде актуализирано и ще бъде извършено апробиране на обучението, съобразно целите, поставени в проекта.