Печат

Подготовка за "Дните на специалностите"

on . Posted in Дневник

Тече организация за провеждане на „Дните на специалностите" - дейност за представяне напредъка и постигането на поставените цели в проекта. Студентите обсъждат вида и начина, по който ще представят участието си в актуализираното обучение и специалностите си. Предлаганите дейностите се съгласуват с фирмите-партньори,които ще подпомогнат студентите и ще вземат участие в Дните на специалностите".