Печат

Учебна документация

on . Posted in Учебна документация

 
Професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”:
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност  
   „Автотранспортна и земеделска техника”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност  „Автотранспортна и земеделска техника”
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност
   „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност
   „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
 
Професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”:
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност
   “Автоматика, информационна и управляваща техника”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност „Електротехника”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност „Електротехника”
 
Професионално направление 5.4. “Енергетика”:
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност „Топло- и газоснабдяване”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност „Топло- и газоснабдяване”
 
Професионално направление 5.12. „Хра­ни­тел­ни тех­но­ло­гии”:
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалност „Технология на храните”
УЧЕБЕН ПЛАН на специалност „Технология на храните”