Печат

Изпит ТГС по дисциплината "Техника и технология на монтажа"

on . Posted in Дневник

На 28.05.2014г. се проведе изпит със студентите от специалност "Топло и газоснабдяване" по дисциплината "Техника и технология на монтажа". Студентите получиха индивидуални практически задачи, свързани с монтаж на различни възли и елементи от инсталации.

Печат

"Автотранспортна и земеделска техника" във "Златекс"

on . Posted in Дневник

На 19.05.2014г. студентите от специалност "Автотранспортна и земеделска техника" посетиха базата на фирма "Златекс" в Ямбол, където проведоха практическо обучение на тема "Проверяване на техническото състояние на елементите на хидравличната навесна система на тракторите".
Студентите имаха възможността да се запознаят с най-новата техника, предлагана от немската фирма "Fendt".

Линк към галерията

Печат

Посещение в "Хес" АД по дисциплината КСУ

on . Posted in Дневник

Студентите от трети курс, специалност „АИУТ“ посетиха фирма „Хес“ АД във връзка с апробацията на актуализираното учебно съдържание по дисциплинатаите „Компютърни системи за управление". Запознаха се технологичните процеси и оборудването, реализираното управление на климатичнатата инсталация с помоща на сензори и управлението на производствените процеси и изградената полева мрежа от програмируеми логически контролери

Връзка към галерията

Печат

Посещение в „Карил и Таня“ на ТХ

on . Posted in Дневник

Студентите от специалност „Технология на храните“ посетиха фирма „Карил и Таня“ – Ямбол във връзка с апробацията на актуализираното учебно съдържание по дисциплините „Процеси и апарати“ и „Технология на млякото и млечните продукти“. Студентите се запознаха с технологичните процеси и оборудването по преработване на млякото и производството на сладолед, сирене и други продукти, произвеждани във фирмата. На студентите беше осигурена възможността да се включат в производствения процес за получаване и опаковане на сладолед.

Печат

Изпит "Диагностика и техническо обслужване на машинитe"

on . Posted in Дневник

На 03.04.2014г. се проведе изпит по дисциплината "Диагностика и техническо обслужване на машинитe" със студентите от ІІІ курс, специалност "Автотранспортна и земеделска техника", ОКС "бакалавър", задочна форма на обучение. Практическата част от изпита се проведе във фирма „Петър Йовчев и синове“ ООД, Ямбол. На студентите бяха възложени задачи за извършване на практически дейности при извършване на диагностика и техническо обслужване на машините.